Doe de gratis koperscheck

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Brantjes Makelaars eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Brantjes Makelaars, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Brantjes Makelaars te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brantjes Makelaars geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Brantjes Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Brantjes Makelaars geplaatste gegevens en infomatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s),of het(tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Brantjes Makelaars zijn

De Brantjes Makelaars – website kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Brantjes Makelaars heeft geen zeggenschap over die sites. Brantjes Makelaars is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

Misbruik

Brantjes Makelaars zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Brantjes Makelaars behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Brantjes Makelaars de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Brantjes Makelaars – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

onze makelaars met wie wilt u in gesprek?

Jan den Adel

Zaanstad

Directeur

Frank Kloes

Heemskerk

Vestigingsmanager, kandidaat makelaar o.z.

Frits Perton

Beverwijk

Directeur

Remco Honkoop

Beverwijk

Vestigingsmanager, beëdigd makelaar o.z., taxateur

ing. Jeffrey Neeft

Zaanstad

Beëdigd makelaar o.z. taxateur

Raymond Westra

Heemskerk

Kandidaat makelaar o.z.

prev next
drag me
Beverwijk

Beverwijk

Stationsplein 2a

(0251) 260 660

Heemskerk

Heemskerk

Deutzstraat 37

(0251) 241 194

Zaanstad

Zaanstad

Kaaikhof 3

(075) 6401 888

×

Maandelijks tips, tricks en nieuws over de woningmarkt?

Mis niets en schrijf u in voor de Brantjes nieuwsbrief!

Vrij in te vullen

Een moment geduld aub.