Bij de presentatie van de nieuwe landelijke kwartaalcijfers, vermeldde de NVM ‘een lichte bries op een oververhitte woningmarkt’ waar te nemen. Het is nog geen trend die we onomstotelijk kunnen vaststellen op basis van de cijfers, maar het zou toch goed nieuws zijn als er eindelijk wat lucht komt. Wij gaan in ónze kwartaalrapportage mee met de NVM. We zien ontwikkelingen, die misschien het begin zijn van een andere en betere sfeer op de woningmarkt.

Sinds januari hebben we een nieuw kabinet en ook een nieuwe Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, oftewel een Minister van Wonen. Als je ergens een gesprek over ‘wonen’ hoort, gaat het gegarandeerd over ‘nood’ en ‘crisis’. De portefeuille Wonen kan daarmee rekenen op veel belangstelling.

Begin maart presenteerde de nieuwe minister zijn plannen: als we nu flink gaan bouwen, moet het lukken om 900.000 nieuwe woningen te hebben in 2030. De bouwcapaciteit in Nederland ligt rond de 100.000 woningen per jaar, dus in principe is dat haalbaar. Twee-derde van de nieuwe woningen moet voor een grote groep mensen betaalbaar zijn.

Jan den Adel

Jan den Adel

Op de motor kom ik op plekken in mijn eigen regio en werkgebied waar je normaal niet komt. De veelzijdigheid van onze omgeving met z'n water, polders, dijken, bossen, strand en kustlijn is echt bijzonder! Als makelaars zijn wij de hele dag bezig dromen waar te maken. De één is eenvoudiger dan de ander. Door creatief te denken met ons team, vinden we antwoorden op lastige vraagstukken en kunnen we samen veel bereiken.